FINNINNO OY BETONIELEMENTTIMUOTIT

Hissikuilu­elementtien valmistus

Yhdellä muotilla valmistuu jopa 3 hissikuilu­elementtiä vain 16 tunnissa

Työmenekki yhden hissikuiluelementin valmistamiseen on 6 h.

  • Ulkomuotin lohkot toisiinsa kiinnittäviä ulkomuotin akseleita nostetaan 200 mm, jonka jälkeen ulkomuotti nostetaan ylös ja siirretään öljyämispaikalle, jossa se puhdistetaan ja öljytään.
  • Sisämuotin lohkot toisiinsa kiinnittävät akselit nostetaan noin 200 mm, jonka jälkeen sisämuotti nostetaan ja siirretään vapaana olevalle valualustalle, (valualustalle, jolta pisimpään kovettunut hissikuiluelementti on siirretty varastoon, kovettumisaika on noin 12 tuntia. Jos tarvitaan enemmän aikaa, kannattaa investoida kolmanteen valualustaan, jolloin kovettumisaikaa voidaan lisätä 22 tuntiin)
  • Tämän jälkeen akselit asetetaan ala-asentoon.
  • Elementti, jolta ulko- ja sisämuotti purettiin, jätetään valualustalle kovettumaan.
  • Vapaana olleelle valualustalle siirretty sisämuotti puhdistetaan ja öljytään.
  • Valmis, etukäteen valmistettu, raudoite nostetaan sisämuotin ympärille.
  • Ulkomuotti nostetaan sisämuotin ympärille. Muotin lohkot toisiaan vasten kiinnittävät akselit painetaan ala-asentoon.
  • Valu ja kovettuminen (valun kovettumisaika on 5 tuntia).

Esimerkki normaalista työpäivästä (2 työvuoroa, 8 tuntia/työvuoro)

Kun tuotantolinjassa on yksi sisämuotti, yksi ulkomuotti ja kaksi valualustaa:

06:00-08:00
Työskentely edellä kuvatulla tavalla. Valu päättyy klo 08.
08:00-13:00
Kovettumisaika ja raudoitteen valmistus seuraavalle elementille.
13:00-15:00
Työskentely edellä kuvatulla tavalla. Toinen työvuoro aloittaa klo 14. Valu päättyy klo 15.
15:00-20:00
Kovettumisaika ja raudoitteen valmistus seuraavalle elementille sekä seuraavan aamun valulle (06 ja 08 välillä).
20:00 -22:00
Työskentely yllämainitulla tavalla. Valu päättyy klo 22.

Want to know more about Finninno mobile concrete element factories?

Sign up and get an exclusive detailed information package from Architect Tikkanen OOO, with details of a 23 ha. residential construction build outside Moscow, Russia.