FINNINNO OY MUUT TUOTTEET JA LAITTEET

Välivarastointi- ja siirtoteline raudoitteille

Varastointi- ja siirtoteline on tarkoitettu raudoitteiden välivarastointiin ja siirtämiseen valupaikkojen välittömään läheisyyteen.

Raudoiteteline

Välivarastointi- ja siirtoteline raudoitteille

Varastointi- ja siirtoteline on tarkoitettu raudoitteiden välivarastointiin ja siirtämiseen valupaikkojen välittömään läheisyyteen. Sandwich-elementeille suunnitelluissa telineissä on erilliset välit julkisivupinnan verkolle ja sisäkuoren sidotulle raudoitteelle, jossa verkot sijaitsevat molemmissa pinnoissa.

Työtasolla valmiiksi sidotut raudoitteet voidaan kuljettaa siirtotelineellä varsinaisten elementtien valmistuspaikan läheisyyteen, oli sitten kyseessä esimerkiksi sandwich-elementtien valmistus kippimuotilla tai väliseinäelementtien valmistus patterimuotilla. Valmiiden raudoitteiden käyttö parantaa huomattavasti tuottavuutta elementtien valmistuksessa, vertaa autojen valmistus komponenteista tuotantolinjalla.

Kätevä apuväline raudoitteiden siirtoon ja varastointiin

  • helpottaa raudoitteiden välivarastointia ja siirtämistä
  • parantaa tuottavuutta elementtien valmistuksessa
  • voidaan keskittyä yhteen työvaiheeseen kerrallaan

Teline soveltuu käytettäväksi kaikissa elementtitehtaissa. Se parantaa tuottavuutta huomattavasti, kun elementtien valmistuspaikalla valmiit raudoitteet nostetaan siirtotelineistä suoraan muotteihin.

Want to know more about Finninno mobile concrete element factories?

Sign up and get an exclusive detailed information package from Architect Tikkanen OOO, with details of a 23 ha. residential construction build outside Moscow, Russia.