FINNINNO OY

Muut tuotteet ja laitteet

Innovatiiviset tuotteemme helpottavat työvaiheita ja tuovat tehokkuutta betonielementtien valmistukseen.

Suunnittelemme ja kehitämme erilaisia oheislaitteita, joilla elementtitehtaan työvaiheita voidaan järkeistää, työtä nopeuttaa ja työergonomiaa parantaa.

Muut tuotteet ja laitteet

Järkevä vaihtoehto käsikäyttöiselle patterimuotin lohkojen siirtoavaimelle. Sähkömoottorikäyttöisellä työkalulla pääsee eroon raskaasta työvaiheesta betonielementtien valmistuksessa patterimuotilla.

Laitteisto jännitettyjen parvekelaattojen valmistukseen
Muut tuotteet ja laitteet

Jännitettyjen parvekelaattojen valmistukseen suunniteltu laitteisto voidaan ottaa käyttöön aina kysynnän mukaan.

Laitteisto jännitettyjen parvekelaattojen valmistukseen
Muut tuotteet ja laitteet

Ergonominen työtaso helpottaa raudoitteen valmistamista, sillä työasento säilyy kaiken aikaa oikeana.

tyotaso2
Muut tuotteet ja laitteet

Varastointi- ja siirtoteline on tarkoitettu raudoitteiden välivarastointiin ja siirtämiseen valupaikkojen välittömään läheisyyteen. Sandwich-elementeille suunnitelluissa telineissä on erilliset välit julkisivupinnan verkolle ja sisäkuoren sidotulle raudoitteelle, jossa verkot sijaitsevat molemmissa pinnoissa.

Raudoiteteline

Want to know more about Finninno mobile concrete element factories?

Sign up and get an exclusive detailed information package from Architect Tikkanen OOO, with details of a 23 ha. residential construction build outside Moscow, Russia.