FINNINNO OY

Finninno Siirrettävä elementtitehdas

Siirrettävä elementtitehdas tarjoaa maksimaalisen hyödyn uusien asuinalueiden rakentamiseen

Toimitamme rakennustyömaille kokonaisia, siirrettäviä elementtitehtaita. Työmaalta toiselle siirrettävä elementtitehdas on erinomainen ratkaisu etenkin uusia asuinalueita rakennettaessa, joissa kerrallaan rakennettavan projektin koko on vähintään 1000 uutta asuntoa. Tällaisen asuntorakennuskohteen betonielementit tuotetaan käytännössä omavaraisesti.

Finninnon siirrettävä elementtitehdas tuo maksimaalisen höydyn asuntokohteissa, joissa on seuraava rakenneratkaisu:

 • välipohjat ja niihin liittyvät parvekkeet valetaan paikalla (kyseinen parvekerakenne on käytössä esim. Venäjällä)
 • kantavat väliseinät, portaat ja hissikuilut valmistetaan elementteinä
 • julkisivut valmistetaan sisäkuorielementteinä
 • sokkelit toimitetaan sokkelielementteinä

Näin siirrettävä elementtitehdas säästää aikaa ja kustannuksia laadusta tinkimättä.

1. Suunnitellut elementtien valmistuskustannukset hallinnassa

Elementtien valmistuskustannukset pysyvät suunnitellun mukaisina suhdannevaihteluista huolimatta, jolloin kustannuksia voidaan hallita paremmin.

2. Elementtien laatu

Uusilla muoteilla itse tuotetut elementit varmistavat suunnitelmien mukaisen laadun.

3. Tehtaan läheinen sijainti

Logistiikka ja elementtien toimitusaikataulut ovat hyvin hallittavissa, kun tehdas on sijoitettu työmaan läheisyyteen. Säästetään kuljetuskustannuksissa, kun ei ole pitkiä kuljetusmatkoja ja elementit ovat nopeasti halutussa paikassa.

4. Hyvä elementtien toimitusvarmuus

Kun elementtien valmistus on omissa käsissä, se varmistaa omalta osaltaan rakennusprojektin etenemisen aikataulussaan ja vältytään turhalta odottelulta.

5. Tehdas nopeasti käytössä seuraavassa kohteessa

Tehdas kaikkine tuotantolaitteistoineen on helposti ja nopeasti siirrettävissä uuden kohteen läheisyyteen. Samaa tehdasta voidaan käyttää uudestaan seuraavassa kohteessa.

6. Säästöä logistiikkakustannuksiin

Betonielementit valmistetaan aivan rakennuskohteen läheisyydessä, jolloin säästöä syntyy logistiikkakustannuksissa, eikä mahdollinen ympäröivän tiestön huono kunto aiheita ongelmia.

Bonuksena perusteellinen tuotantokonsultaatio

Finninnon siirrettävän elementtitehtaan toimitukseen sisältyy aina perusteellinen tuotantokonsultaatio. Näin tuotannon alku käynnistyy nopeammin.

Katso video kuinka siirrettävä elementtitehdas pystytetään ja kuinka se toimii.

Tuotantokonsultaatio sisältää

 • Tuotantotilan sijoittaminen rakennettavan kohteen tontille
 • Tuotantotilan tarkka layout-suunnitelma
 • Tuotantotilan betonisten perustuselementtien suunnitelmat
 • Hallin asennuksen valvonta
 • Muottien ja siltanosturien asennuksen valvonta
 • Tarkat hankintalistat asiakkaan tuotantoon ostamista koneista ja työkaluista paikallisilta toimijoilta
 • Finninno Oy:n valmistussuunnitelmat EU-standardin mukaan tehtaaseen tarvittavista laitteista, jotka asiakas hankkii paikallisilta alihankkijoilta
 • EU-standardin mukaiset LVIS-suunnitelmat
 • Henkilöstösuunnitelma
 • Henkilöstön koulutus
 • Käytettävän betonimassan ominaisuuksien määrittely
 • Betonointiohjeet

Want to know more about Finninno mobile concrete element factories?

Sign up and get an exclusive detailed information package from Architect Tikkanen OOO, with details of a 23 ha. residential construction build outside Moscow, Russia.